ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Структура от I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Вътрешни болести“ – 25 легла в това число интензивни – 4 легла. В отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Кардиология“, „Ендокринология и болести на обмяната“ и „Пневмология и фтизиатрия“ отговарящи на първо ниво на компетентност в изпълнение на съответните медицински стандарти по „Кардиология“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Пневмология и фтизиатрия“; Отделението разполага със 7 самостоятелни комфортни стаи с отделен санитарен възел и централна климатизация.

1. Болнични легла за активно лечение по Договор с НЗОК за 2020-2022г. – 22 легла с дейност от I ниво на компетентност

  • кардиология – 9 легла с дейност от I ниво на компетентност;
  • пневмология и фтизиатрия – 9 легла с дейност от I ниво на компетентност;
  • ендокринология и болести на обмяната – 4 легла с дейност I ниво на компетентност;

2. Болнични легла за активно лечение без Договор с НЗОК за 2020-2022 год. – 3 легла с дейност от I ниво на компетентност.

Началник отделение   Д-р Румяна Малчева – специалист  пневмология и фтизиатрия

Проф. д-р Красимира Кисьова  – специалист  пневмология и фтизиатрия

Д-р Маргарита Калинова  – специалист ендокринология и болести на обмяната   

Д-р Татяна Иванова Великова – специалист, кардиолог      

Д-р Пламен Иванов Христозов – Лекар, кардиолог    

Старша медицинска сестра    м.с. Николинка Димитрова