ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Структура от I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика“, състоящ се от сектори за конвенционална рентгеноскопия и графия, ултразвукова диагностика, компютърна томография;

Разположен на 3 етаж, в източния корпус.

Началник отделение – Д-р Доброслав Дичев – специалист по образна диагностика

 Д-р Румяна Бончева – специалист по образна диагностика

Старши рентгенов лаборант – Галина Неделчева

Рентгенов лаборант – Радка Кондова