ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ С ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК И ДЕЙНОСТ ПО „АНЕСТЕЗИЯ“

Структура от I ниво на компетентност, съгласно медицинския стандарт по „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ и „Анестезия  и интензивно лечение“  – 14 легла.

1. Болнични легла за активно лечение по Договор с НЗОК за 2020-2022г. – 6 легла с дейност от I ниво на компетентност

2. Болнични легла за активно лечение без Договор с НЗОК за 2020-2022 год. – 8 легла с дейност от I ниво на компетентност

Началник отделение  Д-р Светлослав Георгиев Щерев, специалист хирург

Проф. д-р Енчо Калчев Събев, специалист хирург

Д-р Демир Борисов Демиров, специалист хирург

Д-р Пламен Димитров, специалист анестезиология и интензивно лечение

Старша медицинска сестра    м.с. Павлина Георгиева