АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

Дирекция с административен секретар, финанси и счетоводство с каса, личен състав, статистика и кодиране с отчетно-информационен офис, болничен архив;

Управител на „МБАЛ-Балчик“ЕООД

Д-р Пламен Димитров 

Главна медицинска сестра 

Главна мед. сестра Маргарита Любомирова

Администрация

Организатор Стопански дейности – Инж. Жоро Ганчев

Звено Информационно осигуряване 

Координатор  – м.с.Радостина  Пейчева

Административен секретар   –   Минка Димитрова

Счетоводство

Главен счетоводител – Петя Димитрова

Счетоводители – Кристина Санджакянова, Тинка Тодорова

Касиер – Донка Иванова