ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

Структура от I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Педиатрия“ – 14 легла с дейност от I ниво на компетентност

1. Болнични легла за активно лечение по Договор с НЗОК за 2020-2022г. – 9 легла с дейност от I ниво на компетентност

  • педиатрични – 7  легла;
  • неонатологични – 2 легла, ситуирани в АГО.

2. Болнични легла за активно лечение без Договор с НЗОК за 2020-2022 год. – 5 легла с дейност от I ниво на компетентност. 

Началник отделение: Д-р Диана Малчева – педиатър  – 37 години като специалист педиатър

– Д-р Добромила Велкова

– Д-р Васил Ганчев

Старша медицинска сестра – м.с. Мария Добрева