ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Извършват се  ехографии,  лапароскопии, ехоскопии, колпоскопии, акушерски и гинекологични операции.

Разполага с родилна зала, операционен блок и зала за интерупции – структура от I ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология“ – 11 легла с дейност от I ниво на компетентност

1. Болнични легла за активно лечение по Договор с НЗОК за 2020-2022г. – 6 легла с дейност от I ниво на компетентност

  • за акушерство – 2 легла;
  • за патологична бременност – 2 легла;
  • за гинекология – 2 легла.

2. Болнични легла за активно лечение без Договор с НЗОК за 2020-2022 год. – 5 легла с дейност от I ниво на компетентност

Началник отделение: Д-р Емилия Димова – акушер – гинеколог  

– Д-р Валентин Димитров – акушер – гинеколог 

– Д-р Димитър Радилов – акушер – гинеколог

– Д-р Веселина Георгиева – акушер – гинеколог

– Старша акушерка – Йовка Канаврова