Стуктура на МБАЛ – Балчик

Стационарен блок

Разполага с много добри пространствени условия в т.ч. и болнични стаи от боксов тип.

Консултативно – диагностичен блок

Обособени са приемо-консултативни кабинети към шестте клинични отделения

Административно - стопански блок

Оборудван е с нови компютри и програми за изпълнение на всички задачи

Болнична аптека

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Свържете се с нас