Ценоразпис на МБАЛ – Балчик

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
"МБАЛ - Балчик" ЕООД

Всички платени медицински услуги се заплащат на касата, която се намира на 4-ти етаж в "МБАЛ Балчик" ЕООД (етажа на клинична лаборатория) Приложения ценоразпис чл. 98 ЗЛЗ-1 - МБАЛ БАЛЧИК

 стационарни манипулации  
1Амбулаторен преглед в ПККбр.50.00
2Преглед в дома на пациентбр.60.00
3Вземане на биологичен материалбр.5.00
4Мускулна манипулациябр.5,00
5Венозна манипулациябр.10.00
6Венозна манипулация с поставяне на абокатбр.12,00
7Венозна инфузиябр.24.00
8Епикутанен тест за пробабр.5,00
9Превръзкабр.12,00
10ЕКГбр.15,00
11ЕКГ с натоварванебр.50.00
12Ехокардиографиябр.50.00
13Холтербр.45,00
14Доплерова сонографиябр.50.00
15EEГбр.60.00
16ЕМГбр.60.00
17ФИДбр.25.00
18Хирургична обработка на ранабр.55.00
19Екстирпация на липоми, атероми, ганглиони, бурсектомия, лимфни възли и др. без хистологично изследванебр.90.00
20Екстирпация на липоми, атероми, ганглиони, бурсектомия, лимфни възли и др. с хистологично изследванебр.130.00
21Хирургична обработка на фурункулбр.85.00
22Фимоза с обща анестезиябр.200.00
23Враснал нокътбр.70.00
24Анестезиологична консултациябр.50.00
25Локална анестезиябр.100,00
26Обща интравенозна анестезиябр.180.00
27Комбинирана обща интубационна анестезиябр.200.00
28Лумбална пункциябр.50,00
29Пункция на ставабр.35,00
30Плеврална и абдоминална пункциябр.35,00
31Катетъризиране на пикочен мехур с постоянен или временен катетърбр.30.00
32Ендоскопско изследване без хистологично изследванебр.75.00
33Ендоскопско изследване с хистологично изследванебр.100.00
34Клипси за лапароскопска хирургическа интервенция, които не се заплащат от НЗОКбр.50.00
35Ръкав за лапароскопска хирургическа интервенция,който не се заплащат от НЗОКбр.7.40
36Електронож за еднократна употребабр.30,00
37Аборт по желание с местна анестезиябр.200.00
38Аборт по желание с обща анестезиябр.300.00
39Индивидуален пост от медицинска сестрачас8.00
40Стая с 1 легло и санитарен възелден60.00
41Стая с 2 легла и санитарен възелден40.00
42Стая с 2 легла, без санитарен възелден30.00
43Транспорт в градабр.15.00
44Транспорт извън градакм2.00
45Стационарно лечение по желание на пациент със заболяване по КП, по която болницата няма договор с НЗОКбр.по цена на КП
46Стационарно лечение по желание на неосигурен пациентбр.по цена на КП
47Издаване на дубликат на медицински документбр.10.00
48Копирни услуги:  
49Копирни услуги едностранен печатбр.0.10
50Копирни услуг: двустранен печатбр.0.18
51WiFi Интернетза престой6.00
52Договор за медицинско обслужванебр.350.00
53Избор на лекарбр.300.00
54Избор на екипбр.600.00
 Образно диагностични изследвания  
7101Рентгенография на гръден кошбр.30.00
7102Рентгеноскопия на бял дроббр.30.00
7103Рентгенография на крайницибр.30.00
7104Рентгенография на длан и пръсти – 2 проекциибр.30.00
7105Рентгенография на стерноклавикуларна ставабр.30.00
7106Рентгенография на сакроилиачна ставабр.30.00
7107Рентгенография на тазобедрена става – 2 проекциибр.30.00
7108Рентгенография на бедрена кост- 2 проекциибр.30.00
7109Рентгенография на колянна става – 2 проекциибр.30.00
7110Рентгенография на подбедрица – 2 проекциибр.30.00
7111Рентгенография на глезенна ставабр.30.00
7112Рентгенография на стъпало и пръстибр.30.00
7113Рентгенография на клавикулабр.30.00
7114Рентгенография на акромиоклавикуларна ставабр.30.00
7115Рентгенография на скапулабр.30.00
7116Рентгенография на раменна ставабр.30.00
7117Рентгенография на хумерусбр.30.00
7118Рентгенография на лакетна ставабр.30.00
7119Рентгенография на антебрахиумбр.30.00
7120Рентгенография на гривнена ставабр.30.00
7121Рентгенография на черепни кости и кухинибр.40.00
7122Рентгенография на шийни прешленибр.40.00
7123Рентгенография на гръбначни прешленибр.40.00
7124Рентгенография на гръден кош и бял дроббр.30.00
7125Рентгенография на тазбр.30.00
7125Обзорна рентгенография на сърце и медиастинумбр.30.00
7125Обзорна рентгенография на корембр.30.00
7201Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органибр.60.00
7202Рентгеново изследване на хранопровод, стомах /с контраст/бр.60.00
7203Рентгеново изследване на тънки черва /пасаж/бр.60.00
7204Иригографиябр.80,00
7205Венозна урография с контрастбр.80,00
7206Мамография на двете млечни жлезибр.60.00
7207Ехография на млечни жлезибр.50,00
7301Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / без контраст/ – КАТбр.180.00
7302Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / с контраст/ – КАТбр.220.00
 Лабораторни изследвания  
81Хематология  /Hematology/  
8101Кръвна картина/CBC/бр.6.00
8102СУЕ  /ESR/бр.4.00
8103Диференциална кръвна картинабр.5.40
8104Морфология на еритроцитибр.5.40
82Биохимия  /Biochemistry/  
8201Глюкоза  /Glucose/бр.4.00
8202Урея  /BUN/бр.5.00
8203Креатинин/Creatinine/бр.5.00
8204Пикочна киселина  / Uric Acid/бр.5.00
8205ASATбр.5.00
8206ALATбр.5.00
8207GGTPбр.5.00
8208Алкална фосфатаза   /AP/бр.5.00
8209Холестерол  /Cholesterol/бр.5.00
8210Триглицериди  /Triglycerides/бр.5.00
8211HDL-холестеролбр.5.00
8212LDL-холестеролбр.5.00
8213Липиден профил  /Lipides/бр.12.10
8214Билирубин общ   /Bilirubin total/бр.5.00
8215Билирубин директен  /Bilirubin direct/бр.5.00
8216Амилаза серум   /Amilase-serum/бр.5.00
8217Липазабр.5.00
8218Албумин / Albumin /бр.5.00
8219Общ белтък   /Total Protein/бр.5.00
8220Натрий   /Na/бр.5.00
8221Калий  /K/бр.5.00
8222Хлориди   /Cl/бр.5.00
8223Калций   /Ca/бр.5.00
8224Фосфор / P/бр.5.00
8225Магнезий  /Mg/бр.5.00
8226Желязо  /Fe/бр.5.00
8227ТЖСК /TIBC/бр.5.00
8228ЛДХ  /LDH/бр.5.00
8229CPKбр.5.00
8230CK-MBбр.5.00
83Въглехидратна обмяна
8301Кръвно-захарен профил  /Glucose /бр.12.00
8302HbA1C (Гликиран хемоглобин)бр.15.40
8303ОГТТбр.12.00
84Коагулация /Coagulation/ ST Art 4
8401Протр.време  /PT/бр.6.00
8402APTTбр.6.00
8403Фибриноген /Fibrinogen/бр.6.00
8404Време на кървенебр.4.00
8405Време на съсирванебр.4.00
8406D-Dimerбр.25.00
85Урина – количествен анализ
8501Микроалбуминурия /MAU/бр.12.00
8502Амилаза в урина    /Amilase-urine/бр.4.00
85Урини  /Urine/ – Urilux
8503NGAL в уринабр.28.90
8504Phбр.2.50
8505Относително тегло /Sp.gravity/бр.2.50
8506Белтък в урина  /protein/бр.2.50
8507Захар в урина /glucose/бр.2.50
8508Билирубин в урина /bilirubin/бр.2.50
8509Уробилиноген в урина /urobilinogen/бр.2.50
8510Кръв в урина /blood/бр.2.50
8511Нитрити  /nitrites/бр.2.50
8512Кетони  /ketones/бр.2.50
8513Седимент в уринабр.2.50
86Хормони  /Hormones/
8601TSHбр.16.30
8602FT4бр.16.30
8603FT3бр.16.30
8604A-TPO /MAT/бр.16.30
8605LHбр.16.30
8606FSHбр.16.30
8606Progesteronбр.16.30
8607Testosteronбр.16.30
8608ACTHбр.27.50
87Туморни маркери и др. /Tumor markers/ – Elecsys
8701Total PSAбр.22.00
8702Tumor markersбр.22.00
 Други анализи – Elecsys
8703Vit B12бр.22.00
8704Ferritinбр.22.00
8705Фолиева к-на /Folate/бр.22.00
8706Betacrosslapsбр.14.30
8707Vitamin D Total (25-OH)бр.30.80
8708Troponin T-HS  testбр.22.00
88Инфекциозна серология
8801Chlamydia tr.бр.22.00
8802Helycobacter pylori IgG (ELISA)бр.25.00
8803Borelia burgdorferi  /Лаймска болест /бр.22.00
8804Yersinia (ELISA)бр.22.00
8805Тест за инфекциозна мононуклеозабр.11.00
88Вирусология – серологични изследвания
8806WASSERMAN/VDRL/бр.10.00
8807HIV1/2бр.16.00
8808Anti HAV IgMбр.18.00
8809Anti HBsбр.22.00
8810HBeAgбр.22.00
8811HBc IgMбр.22.00
8812HSVбр.24.20
8813CMVбр.28.60
8814Tuberculosis IgMбр.11.00
8815Рубеола  / Rubeollaбр.22.00
8816Морбили IgGбр.22.00
8817Паротит Ig Gбр.22.00
88Имунология
8818ASTбр.10.00
8819CRPбр.15.60
8820Общ Igбр.16.20
8821Общ IgEбр.16.50
8822Insulin – ab ( human )бр.55.00
8823Високочувствителен CRP /Hs-CRP/бр.20.00
89Микробиология
8901Микробиол. посявка СНГбр.18.00
8902Микробиол. посявка – Уринабр.15.00
8903Микробиол.посявка – секретбр.15.00
8904Секрет – гърлобр.15.00
8905Секрет – носбр.15.00
8906Микробиол.посявка – храчкабр.15.00
8907Дизентерия, салмонела, ентеропатогенни Е-коли, тифбр.11.00
8908Антибиограма-Стандартнабр.13.00
8909Антибиограма-Разширенабр.18.00
8910А1-3, A2, A4, A5бр.11.00
8911МИКОГРАМАбр.11.00
8912Микоплазма и Уреаплазма (Диагностичен тест)бр.27.50
8913Хламидия – сух тестбр.13.20
8914Бърз тест за Streptococcus pyogenesбр.11.00
89Паразитология
8915Здравна книжка – Пълно изследванебр.27.50
8916Детскo заведение: паразитолог.и микробиол. изсл.бр.50.00
8917Профилактично чревно изследванебр.22.00
8918Малариябр.22.00
8919Чревни протозои и хелминтибр.15.00
89Паразитология – серологични изследвания
8920Токсоплазмоза /ELISA/бр.17.60
8921Ехинококозабр.17.60
8922Токсокароза (VLM) IgG /ELISA/бр.27.50
89Други
8923Окултни кръвоизливибр.6.00
8924СПЕРМОГРАМАбр.16.50
8925Тест Наркотици  /Drug Test/бр.33.00
8926Marijuanaбр.5.50
8927Alcoholбр.5.50
8928ХЕЛИКОБАКТЕР- фекален тестбр.33.00
8929Домашно посещениебр.16.50
8930Домашно посещение – извънградскобр.22.00
8931Домашно посещение – профилбр.22.00
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
7101Рентгенография на гръден кошбр.30.00
7102Рентгеноскопия на бял дроббр.30.00
7103Рентгенография на крайницибр.30.00
7104Рентгенография на длан и пръсти – 2 проекциибр.30.00
7105Рентгенография на стерноклавикуларна ставабр.30.00
7106Рентгенография на сакроилиачна ставабр.30.00
7107Рентгенография на тазобедрена става – 2 проекциибр.30.00
7108Рентгенография на бедрена кост- 2 проекциибр.30.00
7109Рентгенография на колянна става – 2 проекциибр.30.00
7110Рентгенография на подбедрица – 2 проекциибр.30.00
7111Рентгенография на глезенна ставабр.30.00
7112Рентгенография на стъпало и пръстибр.30.00
7113Рентгенография на клавикулабр.30.00
7114Рентгенография на акромиоклавикуларна ставабр.30.00
7115Рентгенография на скапулабр.30.00
7116Рентгенография на раменна ставабр.30.00
7117Рентгенография на хумерусбр.30.00
7118Рентгенография на лакетна ставабр.30.00
7119Рентгенография на антебрахиумбр.30.00
7120Рентгенография на гривнена ставабр.30.00
7121Рентгенография на черепни кости и кухинибр.40.00
7122Рентгенография на шийни прешленибр.40.00
7123Рентгенография на гръбначни прешленибр.40.00
7124Рентгенография на гръден кош и бял дроббр.30.00
7125Рентгенография на тазбр. 30.00
7125Обзорна рентгенография на сърце и медиастинумбр. 30.00
7125Обзорна рентгенография на корембр. 30.00
7201Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органибр. 60.00
7202Рентгеново изследване на хранопровод, стомах /с контраст/бр. 60.00
7203Рентгеново изследване на тънки черва /пасаж/бр.60.00
7204Иригографиябр.80.00
7205Венозна урография с контрастбр.80.00
7206Мамография на двете млечни жлезибр.60.00
7207Ехография на млечни жлезибр.50.00
7301Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / без контраст/ – КАТбр.180.00
7302Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / с контраст/ – КАТбр.220.00
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
1Амбулаторен преглед в ПККбр.50.00
2Преглед в дома на пациентбр.60.00
3Вземане на биологичен материалбр.5.00
4Мускулна манипулациябр.5.00
5Венозна манипулациябр.10.00
6Венозна манипулация с поставяне на абокатбр.12.00
7Венозна инфузиябр.24.00
8Епикутанен тест за пробабр.5.00
9Превръзкабр.12.00
10ЕКГбр.15.00
11ЕКГ с натоварванебр.50.00
12Ехокардиографиябр.50.00
13Холтербр.45.00
14Доплерова сонографиябр.50.00
15EEГбр.60.00
16ЕМГбр.60.00
17ФИДбр.25.00
18Хирургична обработка на ранабр.55.00
19Екстирпация на липоми. атероми. ганглиони. бурсектомия. лимфни възли и др. без хистологично изследванебр.90.00
20Екстирпация на липоми. атероми. ганглиони. бурсектомия. лимфни възли и др. с хистологично изследванебр.130.00
21Хирургична обработка на фурункулбр.85.00
22Фимоза с обща анестезиябр.200.00
23Враснал нокътбр.70.00
24Анестезиологична консултациябр.50.00
25Локална анестезиябр.100.00
26Обща интравенозна анестезиябр.180.00
27Комбинирана обща интубационна анестезиябр.200.00
28Лумбална пункциябр.50.00
29Пункция на ставабр.35.00
30Плеврална и абдоминална пункциябр.35.00
31Катетъризиране на пикочен мехур с постоянен или временен катетърбр.30.00
32Ендоскопско изследване без хистологично изследванебр.75.00
33Ендоскопско изследване с хистологично изследванебр.100.00
34Клипси за лапароскопска хирургическа интервенция. които не се заплащат от НЗОКбр.50.00
35Ръкав за лапароскопска хирургическа интервенция.който не се заплащат от НЗОКбр.7.40
36Електронож за еднократна употребабр.30.00
37Аборт по желание с местна анестезиябр.200.00
38Аборт по желание с обща анестезиябр.300.00
39Индивидуален пост от медицинска сестрачас8.00
40Стая с 1 легло и санитарен възелден60.00
41Стая с 2 легла и санитарен възелден40.00
42Стая с 2 легла. без санитарен възелден30.00
43Транспорт в градабр.15.00
44Транспорт извън градакм2.00
45Стационарно лечение по желание на пациент със заболяване по КП. по която болницата няма договор с НЗОКбр.по цена на КП
46Стационарно лечение по желание на неосигурен пациентбр.по цена на КП
47Издаване на дубликат на медицински документбр.10.00
48Копирни услуги:  
49Копирни услуги едностранен печатбр.0.10
50Копирни услуг: двустранен печатбр.0.18
51WiFi Интернетза престой6.00
52Договор за медицинско обслужванебр.350.00
Код Номенклатура
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
3 Оперативни процедури за задържане на бременност
4,1 Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително
4,2 Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.
5,1 Нормално раждане
5,2 Раждане чрез цезарово сечение
6 Грижи за здраво новородено дете
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
50,1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години
52,1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години
56,1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години
62,1 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години
интестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст
78,1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
160 Нерадикално отстраняване на матката
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
179 Оперативни процедури върху апендикс
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182 Оперативни процедури при хернии
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
216 Спешни състояния в гръдната хирургия
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
26 Амбулаторни хирургични процедури
28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8101Кръвна картина/CBC/бр.6.00
8102СУЕ /ESR/бр.4.00
8103Диференциална кръвна картинабр.5.40
8104Морфология на еритроцитибр.5.40
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8201Глюкоза /Glucose/бр.4.00
8202Урея /BUN/бр.5.00
8203Креатинин/Creatinine/бр.5.00
8204Пикочна киселина / Uric Acid/бр.5.00
8205ASATбр.5.00
8206ALATбр.5.00
8207GGTPбр.5.00
8208Алкална фосфатаза /AP/бр.5.00
8209Холестерол /Cholesterol/бр.5.00
8210Триглицериди /Triglycerides/бр.5.00
8211HDL-холестеролбр.5.00
8212LDL-холестеролбр.5.00
8213Липиден профил /Lipides/бр.12.10
8214Билирубин общ /Bilirubin total/бр.5.00
8215Билирубин директен /Bilirubin direct/бр.5.00
8216Амилаза серум /Amilase-serum/бр.5.00
8217Липазабр.5.00
8218Албумин / Albumin /бр.5.00
8219Общ белтък /Total Protein/бр.5.00
8220Натрий /Na/бр.5.00
8221Калий /K/бр.5.00
8222Хлориди /Cl/бр.5.00
8223Калций /Ca/бр.5.00
8224Фосфор / P/бр.5.00
8225Магнезий /Mg/бр.5.00
8226Желязо /Fe/бр.5.00
8227ТЖСК /TIBC/бр.5.00
8228ЛДХ /LDH/бр.5.00
8229CPKбр.5.00
8230CK-MBбр.5.00
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8301Кръвно-захарен профил /Glucose /бр.12.00
8302HbA1C (Гликиран хемоглобин)бр.15.40
8303ОГТТбр.12.00

код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.8401Протр.време /PT/бр.4.808402APTTбр.4.808403Фибриноген /Fibrinogen/бр.4.408404Време на кървенебр.2.008405Време на съсирванебр.2.008406D-Dimerбр.17.00

код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8501Микроалбуминурия /MAU/бр.12.00
8502Амилаза в урина /Amilase-urine/бр.4.00

код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.8503Урина DIRUI 10+1бр.5.508504Phбр.1.508505Относително тегло /Sp.gravity/бр.1.508506Белтък в урина /protein/бр.1.508507Захар в урина /glucose/бр.1.508508Билирубин в урина /bilirubin/бр.1.508509Уробилиноген в урина /urobilinogen/бр.1.508510Кръв в урина /blood/бр.1.508511Нитрити /nitrites/бр.1.508512Кетони /ketones/бр.1.508513Седимент в уринабр.1.508514NGAL в уринабр.28.90

код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8601TSHбр.16.30
8602FT4бр.16.30
8603FT3бр.16.30
8604A-TPO /MAT/бр.16.30
8605LHбр.16.30
8606FSHбр.16.30
8606Progesteronбр.16.30
8607Testosteronбр.16.30
8608ACTHбр.27.50
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8701Total PSAбр.22.00
8702Tumor markersбр.22.00
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8703Vit B12бр.19.80
8704Ferritinбр.22.00
8705Фолиева к-на /Folate/бр.19.80
8706Betacrosslapsбр.14.30
8707Vitamin D Total (25-OH)бр.30.80
8708Troponin T-HS testбр.22.00
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8801Chlamydia tr.бр.18.70
8802Helycobacter pylori IgG (ELISA)бр.22.00
8803Borelia burgdorferi /Лаймска болест /бр.18.70
8804Yersinia (ELISA)бр.22.00
8805Тест за инфекциозна мононуклеозабр.11.00
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8806WASSERMAN/VDRL/бр.10.00
8807HIV1/2бр.16.00
8808Anti HAV IgMбр.18.00
8809Anti HBsбр.22.00
8810HBeAgбр.22.00
8811HBc IgMбр.22.00
8812HSVбр.24.20
8813CMVбр.16.50
8814Tuberculosis IgMбр.11.00
8815Рубеола / Rubeollaбр.22.00
8816Морбили IgGбр.22.00
8817Паротит Ig Gбр.22.00
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8818ASTбр.10.00
8819CRPбр.15.60
8820Общ Igбр.16.20
8821Общ IgEбр.16.50
8822Insulin – ab ( human )бр.55.00
8823Високочувствителен CRP /Hs-CRP/бр.20.00
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8901Микробиол. посявка СНГбр.16.50
8902Микробиол. посявка – Уринабр.15.00
8903Микробиол.посявка – секретбр.15.00
8904Секрет – гърлобр.15.00
8905Секрет – носбр.15.00
8906Микробиол.посявка – храчкабр.15.00
8907Дизентерия, салмонела, ентеропатогенни Е-коли, тифбр.11.00
8908Антибиограма-Стандартнабр.13.00
8909Антибиограма-Разширенабр.18.00
8910А1-3, A2, A4, A5бр.11.00
8911МИКОГРАМАбр.11.00
8912Микоплазма и Уреаплазма (Диагностичен тест)бр.27.50
8913Хламидия – сух тестбр.13.20
8914Бърз тест за Streptococcus pyogenesбр.11.00
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8915Здравна книжка – Пълно изследванебр.27.50
8916Детскo заведение: паразитолог.и микробиол. изсл.бр.50.00
8917Профилактично чревно изследванебр.22.00
8918Малариябр.22.00
8919Чревни протозои и хелминтибр.15.00
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8920Токсоплазмоза /ELISA/бр.17.60
8921Ехинококозабр.17.60
8922Токсокароза (VLM) IgG /ELISA/бр.27.50
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.
8923Окултни кръвоизливибр.6.00
8924СПЕРМОГРАМАбр.16.50
8925Тест Наркотици /Drug Test/бр.33.00
8926Marijuanaбр.5.50
8927Alcoholбр.5.50
8928ХЕЛИКОБАКТЕР- фекален тестбр.33.00
8929Домашно посещениебр.50.00
8930Домашно посещение – извънградскобр.60.00
8931Домашно посещение – профилбр.30.00