КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Структура от I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория“;

Началник „Клинична лаборатория“  – Д-р Снежана Димитрова Добрева  – лекар, клинична лаборатория

Старши клиничен лаборант Людмила Симеонова

Медицински  лаборант – Ивета Лалева

Медицински  лаборант – Виолета Павлова

Медицински  лаборант – Емилия Иванова