ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Структура от I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Нервни болести“  – 18 легла в т.ч.интензивни – 4 легла. 

1. Болнични легла за активно лечение по Договор с НЗОК за 2020-2022г. – 12 легла с дейност от I ниво на компетентност;

Болнични легла за дългосрочна грижа – легла за продължително лечение по Договор с НЗОК за  2020-2022 – 4 легла

2. Болнични легла за активно лечение  по нервни болести без Договор с НЗОК за 2020-2022г. – 2 легла с дейност от I ниво на компетентност.

Началник отделение:  Д-р Яна Дочева, специалист невролог     

Д-р Марияна Йорданова, специалист невролог

 Старша медицинска сестра