admin

Людмила Симеонова

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Структура от I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория“; Началник „Клинична лаборатория“  – Д-р Снежана Димитрова Добрева  – лекар, клинична лаборатория Старши клиничен лаборант Людмила Симеонова Медицински  лаборант – Ивета Лалева Медицински  лаборант – Виолета Павлова Медицински  лаборант – Емилия Иванова

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Read More »

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Структура от I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика“, състоящ се от сектори за конвенционална рентгеноскопия и графия, ултразвукова диагностика, компютърна томография; Разположен на 3 етаж, в източния корпус. Началник отделение – Д-р Доброслав Дичев – специалист по образна диагностика  Д-р Румяна Бончева – специалист по образна диагностика Старши рентгенов лаборант –

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Read More »