М.С. НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА

Старша м.с. Николинка Димитрова

Старша медицинска сестра