admin

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

Дирекция с административен секретар, финанси и счетоводство с каса, личен състав, статистика и кодиране с отчетно-информационен офис, болничен архив; Управител на „МБАЛ-Балчик“ЕООД Д-р Пламен Димитров  Главна медицинска сестра  Главна мед. сестра Маргарита Любомирова Администрация Организатор Стопански дейности – Инж. Жоро Ганчев Звено Информационно осигуряване  Координатор  – м.с.Радостина  Пейчева Административен секретар   –   Минка Димитрова …

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ Read More »

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ С ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК И ДЕЙНОСТ ПО „АНЕСТЕЗИЯ“

Структура от I ниво на компетентност, съгласно медицинския стандарт по „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ и „Анестезия  и интензивно лечение“  – 14 легла. 1. Болнични легла за активно лечение по Договор с НЗОК за 2020-2022г. – 6 легла с дейност от I ниво на компетентност 2. Болнични легла за активно лечение без …

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ С ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК И ДЕЙНОСТ ПО „АНЕСТЕЗИЯ“ Read More »