admin

д-р Пламен Димитров

Д-Р ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

анестезиология и интензивно лечение Завършва МУ „ П. Стоянов“ гр. Варна 1989г., като лекар специалист Анестезиология и интензивно лечение през 1996г МА София. От 1989г. работи като лекар ординатор в Хирургично отделение към районна болница Балчик, БМП- гр. Балчик и от 1990г. работи като анестезиолог към МБАЛ – Балчик. 1995г. специализира  в институт по анестезиология […]

Д-Р ПЛАМЕН ДИМИТРОВ Read More »

д-р Румяна Малчева

Д-Р РУМЯНА МАЛЧЕВА

специалист пневмология и фтизиатрия Завършила МА София, магистър по медицина , специалист вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия. Работила като  лекар ординатор към МБАЛ Балчик до 1994г, Лекар ординатор специалист вътрешни болести до 2004г. Лекар ординатор със спеиалност пневмология и фтизиатрия до момента към МБАЛ Балчик

Д-Р РУМЯНА МАЛЧЕВА Read More »

Проф. д-р Енчо Калчев

ПРОФ. ЕНЧО КАЛЧЕВ

Хирургия Проф. Д-р Енчо Калчев, д.м.н. е един от най-авторитетните хирурзи в страната. Има две специалности: по хирургия и по анестезиология и реанимация. Защитава успешно научната степен „кандидат на медицинските науки“ през 1976г., а през 1978г. е избран за доцент. През 1984г. защитава научната степен „доктор на медицинските науки“, а през 1985г. е избран за професор. Професор Калчев широко ползва

ПРОФ. ЕНЧО КАЛЧЕВ Read More »

Д-р Емилия Димова

Д-Р ЕМИЛИЯ ДИМОВА

Акушер гинеколог Завършила медицина в  МУ „ Проф. д-р Параскев. Стоянов“ гр. Варна през 1986г., 1994г. взета специалност по „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“ 2002г. специализира в Кантонална  болница в гр. Цуг –  Швейцария. Извършва ехографии,  лапароскопии, ехоскопии, колпоскопии, акушерски и гинекологични операции. Работила в АГО в районна болница гр. Тутракан, от 1993г до момента

Д-Р ЕМИЛИЯ ДИМОВА Read More »

Д-р Димитър Радилов

Д-Р ДИМИТЪР РАДИЛОВ

Акушер гинеколог Завършил медицина в МУ „П. Стоянов“ гр. Варна през  1971г. Извършва лапароскопия, ехоскопия и акушерски и гинекологични операции. 44 години стаж като Акушер-гинеколог. В по-голяма част от кариерата си работи като старши ординатор в МБАЛ – Балчик. ТЕЛЕФОН: 0884 48 29 92

Д-Р ДИМИТЪР РАДИЛОВ Read More »

Д-Р ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

Акушер гинеколог Завършил медицина в МУ Варна през 1979г.; Взима специалност по акушерство и гинекология през 1985г.; Работи като ординатор, а в последствие като началник на АГ отделение към МБАЛ-Добрич.; От Юни 2018 е част от екипа на МБАЛ – Балчик. ТЕЛЕФОН: 0884 48 29 93

Д-Р ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ Read More »

Д-р Диана Малчева

Д-Р ДИАНА МАЛЧЕВА

Педиатър Завършила МУ „ П. Стоянов“ гр. Варна през 1982г. специалност педиатрия курсове по неонатология, детска пулмология, детска кардиология, детска нефролгия, завършено обучение по хомеопатия. Началник детско отделение 35 години като специалист педиатър

Д-Р ДИАНА МАЛЧЕВА Read More »

д-р Васил Ганчев

Д-Р ВАСИЛ ГАНЧЕВ

Педиатър Завършил медицина в МУ Варна през 1989г. – специалност Педиатрия. Започва като участъков лекар в селски здравен участък. От 1990г. работи в ЦСМП гр Добрич, а от 2018г. е част от екипа на Детско отделение към „МБАЛ-Балчик“ ЕООД.

Д-Р ВАСИЛ ГАНЧЕВ Read More »