Д-Р РУМЯНА МАЛЧЕВА

д-р Румяна Малчева
специалист пневмология и фтизиатрия

Завършила МА София, магистър по медицина , специалист вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия.

Работила като  лекар ординатор към МБАЛ Балчик до 1994г,

Лекар ординатор специалист вътрешни болести до 2004г.

Лекар ординатор със спеиалност пневмология и фтизиатрия до момента към МБАЛ Балчик