Д-Р ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

д-р Пламен Димитров
анестезиология и интензивно лечение

Завършва МУ „ П. Стоянов“ гр. Варна 1989г., като лекар специалист Анестезиология и интензивно лечение през 1996г МА София.

От 1989г. работи като лекар ординатор в Хирургично отделение към районна болница Балчик, БМП- гр. Балчик и от 1990г. работи като анестезиолог към МБАЛ – Балчик.

1995г. специализира  в институт по анестезиология и реанимация гр. Узнах Швейцария – 3 месеца, 2002г. в по институт по анестезиология и реанимация в гр. Цуг, Швейцария – 3 месеца.