Ценоразпис

Ценоразпис за платени медицински и други услуги

Всички платени медицински услуги се заплащат на касата, която се намира на 4-ти етаж в МБАЛ Балчик (етажа на клинична лаборатория)


Вид на услугата Цена в лв.
1 Рентгенография на челюстите в специални проекции 15,00
2 Рентгенография на лицеви кости 15,00
3 Рентгенография на околоносни синуси 15,00
4 Специални центражи на черепа 24,00
5 Рентгенография на стернум 20,00
6 Рентгенография на ребра 20,00
7 Рентгеноскопия на бял дроб 20,00
8 Рентгенография на крайници 20,00
9 Рентгенография на длан и пръсти - 2 проекции 18,00
10 Рентгенография на стерноклавикуларна става 18,00
11 Рентгенография на сакроилиачна става 20,00
12 Рентгенография на тазобедрена става - 2 проекции 20,00
13 Рентгенография на бедрена кост- 2 проекции 20,00
14 Рентгенография на колянна става - 2 проекции 20,00
15 Рентгенография на подбедрица - 2 проекции 20,00
16 Рентгенография на глезенна става 20,00
17 Рентгенография на стъпало и пръсти 20,00
18 Рентгенография на клавикула 20,00
19 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20,00
20 Рентгенография на скапула 20,00
21 Рентгенография на раменна става 20,00
22 Рентгенография на хумерус 20,00
23 Рентгенография на лакетна става 20,00
24 Рентгенография на антебрахиум 20,00
25 Рентгенография на гривнена става 20,00
26 Рентгенография на череп 22,00
27 Рентгенография на шийни прешлени 22,00
28 Рентгенография на гръбначни прешлени 22,00
29 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 22,00
30 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 22,00
31 Обзорна рентгенография на корем 22,00
32 Рентгенография на таз 22,00
33 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 35,00
34 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах /с контраст/ 45,00
35 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах / без контраст/ 25,00
36 Рентгеново изследване на тънки черва /пасаж/ 30,00
37 Иригография 65,00
38 Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / без контраст/ 110,00
39 Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / с контраст/ 150,00
40 Ехография на млечни жлези 25,00
41 Венозна урография с контраст 50,00

Вид на услугата Мярка Цена в лв.
1 Амбулаторен преглед в ПКК бр. 30,00
2 Преглед в дома на пациент бр. 40,00
3 Мускулна манипулация бр. 5,00
4 Венозна манипулация бр. 8,00
5 Венозна манипулация с поставяне на абокат бр. 12,00
6 Венозна инфузия бр. 20,00
7 Епикутанен тест за проба бр. 5,00
8 Манипулации за ваксинация, включваща: бр.
предварителен преглед от лекар 30,00
извършване на ваксинацията 8,00
стойност на биопродукта според вида на ваксината
издаване на документ за извършена ваксинация 5,00
9 Превръзка бр. 12,00
10 ЕКГ бр. 15,00
11 Ехокардиография бр. 35,00
12 ЕКГ с натоварване бр. 40,00
13 Холтер бр. 45,00
14 Доплерова сонография бр. 40,00
15 EEГ бр. 45,00
16 ЕМГ бр. 45,00
17 Ултразвуково изследване на коремни органи бр. 35,00
18 КАТ на една област бр. 120,00
19 ФИД бр. 25,00
20 Лумбална пункция бр. 35,00
21 Пункция на става бр. 35,00
22 Плеврална и абдоминална пункция бр. 35,00
23 Катетъризиране на пикочен мехур с постоянен или временен катетър
с консумативи от пациента бр. 20,00
с консумативи от болницата бр. 30,00
24 Ендоскопско изследване
без хистологично изследване бр. 50,00
с хистологично изследване бр. 80,00
25 Хирургична обработка на неусложнена рана бр. 30,00
26 Хирургична обработка с шев на мускули, фасции и сухожилия
без гипсова имобилизация бр. 50,00
с гипсова имобилизация бр. 90,00
27 Поставяне на гипсова лонгета на горен крайник бр. 50,00
28 Поставяне на гипсова лонгета на долен крайник бр. 60,00
29 Сваляне на гипсова имобилизация бр. 15,00
30 Екстирпация на липоми, атероми, ганглиони, бурсектомия, лимфни възли и др.
без хистологично изследване бр. 70,00
с хистологично изследване бр. 100,00
31 Инцизия на фурункул
без дренаж бр. 40,00
с дренаж бр. 50,00
32 Фимоза с обща анестезия бр. 190,00
33 Враснал нокът бр. 60,00
34 Аборт по желание с местна анестезия бр. 100,00
35 Аборт по желание с обща анестезия бр. 150,00
36 Анестезиологична консултация бр. 30,00
37 Локална анестезия бр. 100,00
38 Обща интравенозна анестезия бр. 100,00
39 Комбинирана обща интубационна анестезия - до един час бр. 120,00
за всеки следващ час бр. 50,00
40 Клинико-лабораторни изследвания бр. по приложение
41 Рентгенологични изследвания бр. по приложение
42 Индивидуален пост от медицинска сестра час 6,00
43 Стая с 1 легло и санитарен възел ден 40,00
44 Стая с 2 легла и санитарен възел ден 30,00
45 Стая с 2 легла, без санитарен възел ден 25,00
46 Транспорт в града бр. 6,00
47 Транспорт извън града км 0,90
48 Стационарно лечение на пациент със заболяване, невключено в КП бр. по калкулация
49 Стационарно лечение по желание на пациент със заболяване по КП, по която болницата няма договор с НЗОК бр. по цена на КП
50 Стационарно лечение по желание на неосигурен пациент бр. по цена на КП
51 Цени за престой на придружители бр. по калкулация
52 Издаване на медицински документ:
дубликат бр. 5,00
изискващ преглед бр. 35,00
неизискващ преглед бр. 5,00
53 Изпращане на документи по факс:
за страната: една страница бр. 1,90
всяка следваща бр. 1,60
за чужбина: една страница бр. 2,70
всяка следваща бр. 2,40
54 Копирни услуги:
едностранен печат бр. 0,10
двустранен печат бр. 0,08
55 Вземане на биологичен материал бр. 2,00
56 Консумативи за лапароскопска операция , които не се заплащат от НЗОК: бр. 87,40
клипси за лапароскопска хирургическа интервенция - 50.00 лв. бр.
ръкав за лапароскопска хирургическа интервенция - 7,40 лв. бр.
електронож за еднократна употреба - 30,00 лв. бр.
57 Електронож за еднократна употреба бр. 30,00

Вид на услугата Цена в лв.
1 Класически масаж частичен – масажна яка 12,00
2 Класически масаж, частичен на гръб 15,00
3 Класически масаж цяло тяло 35,00
4 Класически масаж частичен – крайници 8,00
5 Рефлекторен масаж 9,60
6 Трениране на равновесието 2,40
7 Изследване на ДЕЖ 2,40
8 Обучение в ДЕЖ 3,60
9 Обучение в ходене и ползване на помощни средства 3,00
10 Криотерапия 2,40
11 Лечение с нискочестотно магнитно поле 2,40
12 ЛФК с определена цел /аналитична гимнастика/ 3,00
13 Лечение с положение 2,40
14 Общоукрепваща гимнастика 2,40
15 Други активни мускулно – скелетни упражнения 3,00
16 Трениране на вертикализацията 2,40
17 Мануална мобилизация на ставния апарат 6,00
18 Други пасивни мускулно-скелетни упражнения 3,00
19 Дихателна гимнастика 3,00
20 Трениране за използване на протезно и изправящо помощно средство 2,40
21 Ултразвукова терапия 3,00
22 Лазертерапия 6,00
23 Лечение със СЧТ 3,00
24 Лечение с НЧТ 3,00
25 Лечение с ВЧТ 3,00
26 Инхалационна терапия 3,00
27 Лечение с ултравиолетова светлина – светлолечение 3,60
28 ПИР 9,60
29 ТЕНС 3,00
30 Пакетна цена, включваща две процедури 5,00
31 Пакетна цена, включваща три процедури 7,00