Актуални обяви

Свободни длъжности за специализанти по специалности:

  1. Лекар - специализант „Нервни болести”
  2. Лекар - ординатор в отделение по вътрешни болести
  3. Медицинска сестрa в отделение по хирургия
  4. Медицинска сестра - операционна