Актуални обяви

Свободни длъжности за специализанти по специалности:

  1. Акушерки
  2. Медицинска сестра - операционна