Актуални обяви

„МБАЛ - Балчик“ ЕООД обявява конкурс за длъжността „Началник отделение“ на следните отделения:

 • 1. „Акушеро – гинекологично“;
 • 2. „Детско отделение“;
 • 3. „Неврологично отделение“;
 • 4. „Вътрешно отделение“;
 • 5. „Хирургично отделение“;

Конкурсът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на МБАЛ, а заявления и документи за участие ще се приемат до 17.09.2018 г. всеки делничен ден от 08:00 до 15:00 ч. в администрация на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД.


Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • CV (Автобиография);
 • Копие от Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността, по съответната обособена позиция от конкурса;
 • Копия от други удостоверения за повишаване на квалификацията (ако има такива);
 • Копие от трудова книжка за удостоверяване на посочените изисквания за професионален опит;
 • Удостоверение за членство в Българският лекарски съюз - копие;
 • Проект на тема: „Предизвикателства за управление на болничното отделение, съответно при актуалната нормативна уредба на МЗ и НЗОК за тригодишен период, с цел осигуряване на ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението“.