•  

Проф. Енчо Калчев

Хирургия

Проф. Д-р Енчо Калчев, д.м.н. е един от най-авторитетните хирурзи в страната.
Има две специалности: по хирургия и по анестезиология и реанимация.
Защитава успешно научната степен "кандидат на медицинските науки" през 1976г., а през 1978г. е избран за доцент.
През 1984г. защитава научната степен "доктор на медицинските науки", а през 1985г. е избран за професор.
Професор Калчев широко ползва световния опит, благодарение на многобройните си специализации в Русия, Германия, Франция, Япония и др., 
Има над 90 публикации в наши и чужди списания и участия в международни научни форуми.
През 1993г. втори след София въвежда ендоскопските (безкръвни) операции в България при камъни на жлъчния мехур, а в 1997г. пръв извършва ендоскопска операция за миома на матката с поливалентен екип.
Голямо е разнообразието на извършваните от него и екипа му операции: коремна хирургия, заболявания на щитовидната жлеза, гинекологични операции.
Пръв въвежда принципите на еднодневната хирургия с пролежаване не повече от 20 до 36ч., което е съпроводено с бързо възстановяване и ранна работоспособност.
В болницата се извършват лапароскопски операции при камъни на жлъчния мехур, кисти на черния дроб, хернии и апендицит, миоми на матката, кисти на яйчниците и при сраствания на маточните тръби; радикални операции при хемороиди с ултразвуков апарат без рецидиви на заболяването, миниинвазивни козметични операции и операции при заболявания на щитовидната жлеза.

Провежда консултации след записан час на тел. 0887714763 или 0579/ 67288

Нашият Персонал