•  

д-р Васил Ганчев

Педиатър

  • Завършил медицина в МУ Варна през 1989г. - специалност Педиатрия.
  • Започва като участъков лекар в селски здравен участък.
  • От 1990г. работи в ЦСМП гр Добрич, а от 2018г. е част от екипа на Детско отделение към "МБАЛ-Балчик" ЕООД.

Нашият Персонал