•  

Д-р Стаменка Христова

Началник неврология

Завършила медицина през 2009г. МУ Варна.;

Завършила специализация по нервни болести през 2010г. към УМБАЛ- св. Марина-гр. Варна. Придобита специалност по нервни болести през 2018г.;

Работила в ЦСМП гр. Варна, УМБАЛ „ Св. Марина Варна, МБАл“Св. Анна Варна в клиниките по неврология.;

Стажове по нервни болести в Германия. Интереси в областта на когнитивните функции и психосоматиката.;

От началото на 2018г. става част от екипа на отделение по Неврология към МБАЛ-Балчик.


Нашият Персонал