•  

м.с. Йовка Канаврова

Главна медицинска сестра

специалист „здравни грижи“

Телефон:

0579/ 7 22 38

Структура

Нашият Персонал