Стопански отдел

Централна стерилизация, пералня, парокотелно, складове, АТЦ, гаражи.