Отделение по хирургия с операционен блок и дейност по „Анестезия“


Структура от I ниво на компетентност, съгласно медицинския стандарт по „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ и „Анестезия  и интензивно лечение“  – 14 легла. Отделението разполага със 7 самостоятелни комфортни стаи с отделен санитарен възел и централна климатизация.

1. Болнични легла за активно лечение по Договор с НЗОК за 2016г.6 легла с дейност от I ниво на компетентност, в т.ч. за интензивни грижи – 4 легла.

2. Болнични легла за активно лечение без Договор с НЗОК за 2016 год.8 легла с дейност от I ниво на компетентност


Началник отделение: Проф. Енчо Калчев 


- Д-р Пламен Димитров - анестезиология и интензивно лечение

- Старша медицинска сестра – м.с.Нергис Исмаилова