Структура от I ниво на компетентност  – 10 легла  в изпълнение на медицинския стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина“ – без Договор с НЗОК за 2016г.Старши рехабилитатор - Магдалена Енева