Структура от I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Педиатрия“ – 14 легла с дейност от I ниво на компетентност, в това число интензивни – 2 легла:

  • педиатрични – 12 легла;
  • неонатологични – 2 легла, ситуирани в АГО.


Отделението разполага с 6 комфортни стаи със санитарен възел и климатизация.

Началник отделение: Д-р Диана Малчева - педиатър


- Д-р Добромила Велкова

- Д-р Васил Ганчев

- м.с. Мария Добрева - Старша медицинска сестра