Структура от I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика“, състоящ се от сектори за конвенционална рентгеноскопия и графия, мамография, ултразвукова диагностика, компютърна томография;

Разположен на 3 етаж, в източния корпус.


Началник отделение по образна диагностика - Д-р Дориан Наков


- Д-р Румяна Бончева - специалист по образна диагностика

- Старши рентгенов лаборант Костадинка Недева