Структура от I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика“, състоящ се от сектори за конвенционална рентгеноскопия и графия, мамография, ултразвукова диагностика, компютърна томография;

Разположен на 3 етаж, в източния корпус.- Д-р Румяна Бончева - специалист по образна диагностика