Структура от I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Нервни болести“  – 14 легла в т.ч.интензивни – 4 легла. Отделението разполага с 8 самостоятелни комфортни стаи с отделен санитарен възел и централна климатизация.

1. Болнични легла за активно лечение по Договор с НЗОК за 2016г.10 легла с дейност от I ниво на компетентност;

2. Болнични легла за активно лечение  по нервни болести без Договор с НЗОК за 2016г.4 легла с дейност от I ниво на компетентност.


- Д-р Марияна Йорданова - специалист невролог

- м.с. Маргарита Любомирова - Старша медицинска сестра