Структура от II ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Вътрешни болести“ – 25 легла в това число интензивни – 4 легла. В отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Кардиология“, „Ендокринология и болести на обмяната“ и „Пневмология и фтизиатрия“ отговарящи на първо ниво на компетентност в изпълнение на съответните медицински стандарти по „Кардиология“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Пневмология и фтизиатрия“; Отделението разполага със 7 самостоятелни комфортни стаи с отделен санитарен възел и централна климатизация.

1. Болнични легла за активно лечение по Договор с НЗОК за 2016г.23 легла с дейност от I ниво на компетентност, в т.ч. за интензивни грижи – 4 легла;

  • кардиология – 5 легла с дейност от I ниво на компетентност;
  • пневмология и фтизиатрия – 9 легла с дейност от I ниво на компетентност;
  • ендокринология и болести на обмяната – 5 легла с дейност I ниво на компетентност;
  • вътрешни болести, непрофилирани – 4 легла с дейност от II ниво на компетентност;

2. Болнични легла за активно лечение без Договор с НЗОК за 2016 год.2 легла с дейност от I ниво на компетентност.Началник отделение: Д-р Никола Златев - специалист кардиолог 

- Д-р Румяна Малчева – специалист пневмология и фтизиатрия 

м.с. Николинка Димитрова - Старша медицинска сестра