Разполага с родилна зала, операционен блок и зала за интерупции – структура от I ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология“ – 11 легла с дейност от I ниво на компетентност, в това число за интензивни грижи – 2 легла:

  • за акушерство – 3 легла;
  • за патологична бременност – 3 легла;
  • за гинекология – 5 легла.


Отделението разполага със 7 самостоятелни комфортни стаи с отделен санитарен възел и централна климатизация.

Началник отделение: Д-р Емилия Димова - акушер гинеколог


- Д-р Валентин Димитров - акушер гинеколог 

- Д-р Димитър Радилов - акушер гинеколог

- Старша акушерка - м.с. Зюлейха Акиф