Структура от II ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория“;


д-р Снежана Добрева – лекар  клинична лаборатория

д-р Ваня Ботева – лекар клинична лаборатория

Старши клиничен лаборант Людмила Симеонова