Административен отдел

Дирекция с административен секретар, финанси и счетоводство с каса, личен състав, статистика и кодиране с отчетно-информационен офис, болничен архив;


Управител на „МБАЛ-Балчик“ЕООД

Д-р Пламен Димитров 


Главна медицинска сестра 

м.с.Йовка Канаврова


Администрация

Организатор Стопански дейности – Инж. Жоро Ганчев


Звено Информационно осигуряване 

Координатор  - м.с.Радостина  Пейчева

Административен секретар   -   Минка Димитрова


Счетоводство

Главен счетоводител - Кристина Санджакянова

Счетоводител, оперативен Тинка Тодорова

Касиер - Донка Иванова