• МБАЛ БАЛЧИК
  Научете повече за нас
 • МБАЛ БАЛЧИК
  повече от 130 годишна история
 • МБАЛ БАЛЧИК
  Запознайте се с нашия екип
 • МБАЛ БАЛЧИК
  Разгледайте нашата структура
 • Запознайте се с нашия екип
 • Запознайте се с нашия екип
 • Запознайте се с нашия екип

МБАЛ - Балчик

Телефон

0579/ 7 22 38

Работно време

7:30 – 15:30

Виж още

Ценоразпис

Ценоразпис за платени медицински и други услуги

Всички платени медицински услуги се заплащат на касата, която се намира на 4-ти етаж в МБАЛ Балчик (етажа на клинична лаборатория)

Виж още

Свържете се с нас

 

 

 

 

 

Виж още

 

 

Станете част от нашия екип

МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик, Търси да назначи специалисти:

      Лекари
      Медицински сестри

Свържете се с нас за допълнителни въпроси!
За контакт: 0579/ 72238
CV- на адрес : mbal_balchik@abv.bg

Разработване и внедряване на стандарти за добра диагностична и лечебна дейност;

Повишаване на квалификацията на персонала от всички категории;

Сключване на договори за медицинско обслужване с физически и юридически лица, в това число и чужденци;

Подобряване на материално-техническата база и дооборудване за постигане и поддържане на високо качество на медицинския продукт;

Засилване на връзките с други здравни и социални служби и организации, имащи отношение към здравеопазването с цел запазване на социалната отговорност на болницата и постигане на интегрирани здравни грижи на населението;

Преференциално обслужване на населението от района на гр.Балчик и северното Черноморие, както и на туристите през активния сезон;

Ценоразпис за платени медицински и други услуги

Всички платени медицински услуги се заплащат на касата, която се намира на 4-ти етаж в МБАЛ Балчик (етажа на клинична лаборатория)

 

Новини

Благотворителен великденски базар

Благотворителен великденски базар

МБАЛ-Балчик изразява своите искрени благодарности на управителя на „Домашен социален патронаж“ – Община Балчик – Нели Иванова

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ !!!

ДОКЛАД

ДОКЛАД

ДОКЛАД за финансовото състояние на "МБАЛ - БАЛЧИК" ЕООД

0

Години опит

0

Лекувани пациенти за година

0

Брой клинични пътеки

0

Доктори, специалисти

Административни услуги

Административни услуги предлагани от "МБАЛ – Балчик" ЕООД

Най-добрите медицински услуги

Актуални обяви.